Vårt kvalitetsarbete

Vi på Min Doktor drivs av att göra vården bättre och mer tillgänglig för dig som patient. Vårt kvalitetsarbete är därför med i verksamhetens alla led, från utveckling av nya behandlingsområden till utvärdering och uppföljning av patientärenden.

Att arbeta i en digital miljö ger oss unika möjligheter för kvalitets- och uppföljningsarbete. Min Doktor har beslutsstöd, riktlinjer och påminnelser inbyggda i vår tjänst. Vi sätter upp nyckeltal och mätbara mål som vi följer upp i realtid, exempelvis har vi på så sätt sänkt vår antibiotikaförskrivning. Vår digitala miljö gör även att vi lätt kan följa upp och åtgärda eventuella avvikelser

Vi använder den CE-märkta plattformen som vi själva utvecklat. Vi nyttjar digitaliseringens snabbhet och anpassar vårt verktyg efter nya behov, behandlingsrekommendationer eller säkerhetsindikatorer.

En viktig del i vårt kvalitetsarbete är de kollegiala granskningar – peer review – som läkarna gör. Vart 20:e patientärende i vår digitala tjänst anonymiseras och granskas. För läkarna bidrar detta till lärande för både den som granskar och granskas.

Vårt systematiska kvalitets- och säkerhetsarbete genomsyrar allt vår arbete. Vi arbetar ständigt för att ge dig en så snabb, säker och tillgänglig vård som möjligt.

Vill du veta mer? Läs vår patientsäkerhetsberättelse för 2021.