Vår personal

På Min Doktor Vårdcentral Emporia arbetar:


Specialistläkare
Våra läkare har specialistkompetens inom allmänmedicin, invärtesmedicin och kirurgi och kan hjälpa dig med bedömning, behandling, rehabilitering, receptförskrivning och remittering.

Sjuksköterska
Vår sjuksköterska kan hjälpa dig med bedömning, rådgivning, vaccinationer, omvårdnad och omläggningar.

Distriktssjuksköterska
Hos vår distriktssköterska kan du få hjälp med bedömning, rådgivning, receptförskrivning av enklare läkemedel, vaccinationer, omvårdnad och omläggningar.

Undersköterska
Vår undersköterska kan hjälpa dig med provtagning, omvårdnad och omläggningar.

Medicinsk sekreterare
Vår medicinska sekreterare arbetar med vårdadministrativa frågor, som till exempel journalskrivning.

Verksamhetsledning
Camilla Kanevad, verksamhetschef.
Rimma Karlsson, medicinsk rådgivare och specialistläkare i allmänmedicin.

Våra samarbetspartners:


Fysioterapeut
För bedömning, rådgivning och behandling av problem med rörelseapparaten.

Arbetsterapeut
För bedömning, rådgivning, rehabilitering och utprovning av olika typer av hjälpmedel.

Dietist
För hjälp med kostrådgivning.