Om oss

Vårdcentralen ägs och drivs sedan juni 2021 av Min Doktor. I styrelsen för Min Doktor Vårdcentral Emporia (E-vård MinDoktor.se Sverige AB, 556985-9654) sitter Jonas Vig och Olof Fredricson. Verksamhetsansvarig för Min Doktor Sverige är Carina Nordqvist Falk och verksamhetschef för Min Doktor Vårdcentral Emporia är Jaan Timoleon.

Min Doktor har, utöver vårdcentralen på Emporia i Malmö, även en vårdcentral i Nyköping, ett tjugotal fysiska sjuksköterskemottagningar från Umeå i norr till Malmö i söder och erbjuder digitala vårdbesök dygnet runt på mindoktor.se. Där finns barnmorskor, specialistläkare, psykologer, sjukgymnaster och sjuksköterskor som chattar med patienten för att ställa diagnos och förskriva behandling. Under sommaren 2021 hade Min Doktor även ett tiotal temporära sommarkliniker på mindre orter i Sverige.

Min Doktors vision och uppdrag

Vår vision

Ett välmående samhälle där god hälsa och vård alltid finns nära till hands.

Vår mission

Ta vården närmare folket och folket närmare vården.

Vårt uppdrag

Enkel och snabb tillgång till god hälsa och vård, på dina villkor.