Min Doktor stänger vårdcentral på Emporia den 30 november

Min Doktor har sagt upp avtalet med Region Skåne gällande vårdcentralen på Emporia. Detta innebär att vårdcentralen stänger den 30 november 2022. Vård- och vaccinationsmottagningen i samma lokaler påverkas inte av beslutet. 

– Min Doktor arbetar för att erbjuda tillgänglig och kvalitativ vård, det gör vi både digitalt, på våra vård- och vaccinationsmottagningar och på våra vårdcentraler, säger Petter Renberg, operativ chef på Min Doktor och fortsätter:

– Vår ambition med vårdcentralen på Emporia har redan från start varit att hitta ett nydanande format av den traditionella vårdcentralen. I dialog med Region Skåne har vi dock landat i att vi inte kan bygga vårdcentralen i det format och den takt vi tänkt oss på Emporia. Därför väljer vi nu att säga upp avtalet med Region Skåne för att istället fokusera på andra delar av vår verksamhet. 

Vårdcentralen håller öppet under ytterligare fem månader. Alla listade patienter kommer att kontaktas i god tid inför stängningen gällande omlistning till en annan vårdcentral. 

Min Doktors vård- och vaccinationsmottagning på Emporia berörs inte av beslutet utan fortsätter hålla öppet i samma lokaler. Uppsägningen av avtalet innebär inte att någon personal blir övertalig.