Bedömning av födelsemärke

Födelsemärken kan uppstå överallt på huden och uppkommer naturligt redan hos små barn. Antalet födelsemärken ökar av ålder, ärftlighet eller om man utsätts för mycket sol. Nu kan du få hjälp att kontrollera dina födelsemärken på tre av Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar genom teledermatoskopi.

Om födelsemärken

Födelsemärke kallas även leverfläck eller nevus och är ett område på huden med mer pigment. Födelsemärken är ofta bruna eller svarta men kan även vara röda eller rosafärgade.

De allra flesta födelsemärken är ofarliga men de kan i ovanliga fall utvecklas till hudcancer, varav malignt melanom är den allvarligaste formen. Hudcancer upptäcks oftast från medelåldern och uppåt men även yngre personer kan drabbas, även om det inte är lika vanligt.

Symptom på hudförändringar som bör kontrolleras De flesta födelsemärken är ofarliga, men om de växer, gör ont eller förändras på annat sätt så kan de behöva undersökas.

Hudcancerformen malignt melanom kan visa sig genom att födelsemärket

  • ändrar utseende,
  • ändrar form, blir större,
  • ändrar färg,
  • gör ont,
  • blöder,
  • kliar.

Om du har något av symptomen ovan bör du uppsöka läkare för vidare undersökning och eventuell borttagning av födelsemärket. Nytillkomna födelsemärken med utseende som avviker från de övriga bör också undersökas av läkare.

Behandling

Om du inte har några besvär av dina födelsemärken eller leverfläckar behöver de normalt sett inte behandlas, men om ett födelsemärke visar tecken på förändring kan det behöva tas bort. Om du har ett födelsemärke som blöder och växer snabbt eller har ändrat form bör du undersöka detta omgående.

– Genom en tidig upptäckt förbättras prognosen för behandling av malignt melanom säger Loreto Ferrada, specialist inom hudsjukdomar och medicinskt ledningsansvarig läkare på Min Doktor. Genom att använda teledermatoskopi kan vi få ännu högre kvalitet och patientsäkerhet jämfört med idag.

Om du vill ta bort födelsemärket bör du först vända dig till din Min Doktor för bedömning och eventuell remiss till hudläkarmottagning. Är födelsemärket enbart kosmetiskt störande får du bekosta eventuell borttagning på egen hand.

Just nu ingår tre av Min Doktors mottagningar i ett projekt för att bedöma födelsemärken genom ett uppkopplat dermatoskop. Syftet är att tidigare kunna upptäcka malignt melanom. Metoden är enligt studier lika säker som en fysisk bedömning av födelsemärken. Om projektet faller väl ut är Min Doktors plan att utvidga tjänsten till fler mottagningar. De Min Doktor vård- och vaccinationsmottagningar som deltar i projektet finns i Hälla (Västerås), Linköping och Borås.

När kan Min doktor hjälpa?

Om du är orolig över ett födelsemärke går det bra att kontakta Min Doktor. Vi ser till att du får rätt hjälp och vid behov remiss till en hudläkarmottagning. Om du kan ta dig till någon av våra mottagningar i Hälla (Västerås), Linköping eller Borås så kan vi titta på ditt födelsemärke med dermatoskop, som kan ge en säkrare första bedömning.