Aktuellt om Coronaviruset

Ett nytt coronavirus har smittat människor som framförallt har befunnit sig i Hubei-provinsen i Kina. Viruset kallas också för 2019-nCoV. Det ger symtom som feber och hosta och påminner om influensa.

Coronaviruset sprider sig och många människor, framförallt i Kina och Asien, har insjuknat och det har även orsakat dödsfall. Risken för att smittan ska spridas i Sverige bedöms än så länge som låg.

När ska jag söka vård?

Om du har varit i Kina/Asien på resa senaste 14 dagarna (eller haft kontakt med någon som varit i Kina/Asien) och får symtom i form av feber, halsont och hosta ska du genast ringa 1177 för att få information om när och var du ska söka vård.

Hur smittar coronavirus?

I nuläget vet vi att coronavirus sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta.

Mer information:

För den senaste informationen om Coronaviruset hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten: